?

Log in

het is weer zover

« previous entry | next entry »
Mar. 13th, 2006 | 06:19 pm
mood: sadsad
music: max richter - vladimir's blues
één jaar. zes maanden. uit.

Link | Leave a comment | Share

Comments {5}

Oxygen

(no subject)

from: _inhale_
date: Mar. 13th, 2006 10:38 pm (UTC)
Link

enge enge foto,

Reply | Thread

Oxygen

(no subject)

from: _inhale_
date: Mar. 13th, 2006 10:38 pm (UTC)
Link

& een vervelende gebeurtenis natuurlijk.
sterkte.

Reply | Parent | Thread

Eligius

(no subject)

from: frapant
date: Mar. 21st, 2006 11:30 pm (UTC)
Link

Naar voor je:(

maar je bent wel mooi op de dvd van het afscheid van het oude toneelacademie gebouw!

Reply | Thread

polygon

(no subject)

from: fruitkoekje
date: Mar. 22nd, 2006 05:14 pm (UTC)
Link

in die paar seconden dat ik in beeld ben, bedoel je? :)

maar wat zit jij stiekem naar dvd's van mij te kijken?

Reply | Parent | Thread

Eligius

(no subject)

from: frapant
date: Mar. 23rd, 2006 02:17 pm (UTC)
Link

Al zijn het maar een paar seconden, het blijft prachtig. En ja, ik keek de dvd bij Minke;).

Reply | Parent | Thread