?

Log in

galapagos

Jun. 28th, 2008 | 02:31 pm
mood: exhaustedexhausted
music: james holden - idiot

het einde van de mensheid gaat geen bom zijn
maar dees:
een proefbuizeke
met een rubberen hoedje
dat aan 't verduren is
ne kerel komt uit ne metro gelopen
en breekt het buizeke
op den trottoir

Link | Leave a comment {2} | Share

risjor drei

Mar. 18th, 2006 | 06:17 pm
mood: restlessrestless
music: don ellis orchestra - new horizons

die kille vloagen sin beteult
en soette son op deuren klop,
et huus wer draagsam
nu lew en hejna sind geleg.
feste klink in dal als bosse,
die danse long om fuur,
vroigde stieg als geure hojn,
die loite sin tevree.
mar jork is tevree wie al,
war hie krieg wat ik nie sal.
ik, wie klei die erd nie duld,
wie waater mied as ol,
wie lugt nie omring
en fuur nie brande wol.
ik, wie fraun mied as fante in stampei,
en hunden jank as ik lop bei.
nei, min lot leg nie in vlei,
min lot is worde as die slang.
speend van lief
sal ik min tand slan in meneg vlies,
ik spried min gif door adder en gewand,
nar panne, war end komt an verstand.
noe, die erste is klaar,
hie sal beroe da wat ik stof.
een lot wat mi most wachtte
komt him as erste toe.

Link | Leave a comment | Share

het is weer zover

Mar. 13th, 2006 | 06:19 pm
mood: sadsad
music: max richter - vladimir's blues
één jaar. zes maanden. uit.

Link | Leave a comment {5} | Share

arrogant

Nov. 18th, 2005 | 03:48 pm
mood: amusedamused
music: chet baker - it never entered my mind

en de mens schiep god in zijn evenbeeld.

Link | Leave a comment {1} | Share

ou est le bon bon?

Oct. 2nd, 2005 | 10:07 pm
mood: happyhappy
music: stuurbaard bakkebaard - lied van de meeuwen

afgelopen donderdag stuurbaard bakkebaard in de 013. zo goed, dat ik het alsnog even wilde laten weten.

Link | Leave a comment {3} | Share

hm...

Sep. 27th, 2005 | 08:23 pm
mood: blankblank
music: portakabin fever - air to sky

willem is overleden.

Link | Leave a comment | Share

zon

Apr. 22nd, 2005 | 06:18 pm
mood: confusedconfused
music: the dead texan - girth rides a (horse)

het leeft. maar hoe. of was het nou én hoe?

Link | Leave a comment {4} | Share

pure

Oct. 25th, 2004 | 07:54 pm
mood: lonelylonely
music: off the record - kill the kids

het heeft even geduurd. edoch.Collapse )

Link | Leave a comment {4} | Share

life

Sep. 26th, 2004 | 11:33 pm
mood: sadsad
music: chicane - autumn tactics
twee jaar. vijf maanden. uit.

Link | Leave a comment {4} | Share

oorlog

Aug. 6th, 2004 | 06:07 pm
mood: blankblank
music: stilte

zwart, leer, ijzer, stampen, duisternis. staat daar iemand? het stampen is een ritmisch laagfrequent zwaar beven, dat het lichaam met de maag opvangt, vermengd met een hoop afzonderlijk niet te onderscheiden, lichtere metalen ritmische geruisseries, een warrige harde maar nog niet pijnlijke optelsom van fabriekshalgeluiden, klikken, ratelen, hameren, rammelen, rinkelen, voor alles, onder alles, stampen, beven, stampen, beven. de bodem siddert.
het zwart is de duisternis van de ruimte, bijna helemaal lichtloos, en het zwart van de machine-onderdelen in een ritmisch op en neer en heen en weer, en het zwart is het zwart van werkende lijven, waaruit een oor ergens wit oplicht, of een halve rij tanden, of een glimp uit een oogkas, lijven, waarvan de beweging de machines voortdrijft, en het zwart is het zwart van het leer, waarin de lijven gehuld zijn, stevige spieren, zwart leer, glimmend, zwart rubber op de naakte huid, gordels, riemen, metaal aan lijven, lijven en machines, in het ritme gescheurd metaal, en het zwart van zwarte rubberlaarzenstappen, waar iemand uitsteekt, een gegordelde, geriemde, met metaal versierde, die zijn vuist ritmisch naar voren stoot en ritmische kreten uitstoot, in het ritme van machines en lijven, zwartomlederd, schreeuwend, aandrijvend lijf, dat het stampen en houwen en hameren en slaan van lijven en machines om hem heen aandrijft, aandrijft, schreeuwt en aandrijft, en de ritmisch uitgestoten kreten, onverstaanbare aandrijf schreeuwen, komen onder wagenwijd van angst en woede en verslaving opengereten folterogen, uit een wagenwijd opengereten mond, gaten in een gezicht dat alleen gaten en kraakbeen is, hardheid en knokigheid, brullende schreeuw, aandrijven in het ritme uit het uit leer, riemen en metaal uitstekende gezicht, gaten en knoken, skelet, kreten, hamers, hameren, hakken, ratelen, ritme, arbeid, arbeid, arbeid, stoot het mondgat uit in de microfoon, arbeid, arbeid, en de vuist gaat stijf gebald steeds naar voren en naar boven, in het ritme van de arbeid van lijven en machines, arbeid, arbeid, arbeid, stoot de vuist naar voren, en de rest van het aandrijflijf staat in leer, geriemd, gegordeld, bedreigend, bewegingsloos, strak gespannen in de stampende laarzen, die rukken bij iedere stoot nauw merkbaar op, maar hij komt dichterbij, zonder beweging komt hij dichterbij met iedere schreeuw, bedreigend, dat de muziek nog harder wordt, het hameren en het stampen, stampen in elke buik, trap na trap in elke maag, met de longen gehoord, met de borstkas bevend aangekondigd sidderen, stampend geluid, geschreeuw, gekrijs, dat nog harder wordt, steeds harder, dichterbij komt, nog dichterbij, nog harder, totdat plotseling het oor weer hoort.
pijn, in het ritme van stampende lijven en machines, pijn, midden in het oor, slagen, het trommelvlies slaand, stampen in de maag, pijn, pijn, roept het knokengezicht van de aandrijver uit het ver opengereten gat, muil in het zwart, waarin plotseling licht valt, rood, rode muil, pijn, pijn, arbeid, arbeid, schreeuwt het gat in het leren lijf, nog steeds harder, steeds dichterbij, dit moet toch ophouden ooit, het houdt niet op, het stampen van de lijven, van de machines, de pijn, pijn in het oor, trappen in de buik, beven van de bodem, van de stoelen, bedreiging, arbeid, schreeuwen, arbeid, arbeid, pijn, schreeuw, gruwelijk, lust, nu in de ooggaten zichtbaar lust, kwelling, pijn, onvoorstelbaar, toename, dichterbij, harder, uiterste wreedheid door lawaai.

Link | Leave a comment {7} | Share